Locaties in de wijk Drievliet

  • Peuterspeelgroep De Speelboom
  • Buitenschoolse opvang De Bongerd
Yvonne

Yvonne de Snoo – manager

Yvonne is de manager en samen met het onderwijs bouwen we een intensieve samenwerking, bijvoorbeeld gezamenlijke thema’s, overleggen en studiedagen.