Locaties in de wijk Rijsoord

  • Kinderdagverblijf De Klimop Rijsoord

Vacatures in de wijk Rijsoord

Er zijn momenteel geen vacatures.

Letty Tuinman – manager

SKR is een organisatie die in de eerste plaats denkt aan het welbevinden van de kinderen en de medewerkers. Naast een dosis eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid voor de medewerkers vind ik het heel belangrijk dat er een goede werksfeer is op de locaties. Wensen voor scholing, verdieping of ontwikkeling ondersteunen wij actief. Onze pedagogische visie gaat uit van het ‘blije kind’ en kinderen worden actief betrokken bij de invulling van thema’s en activiteiten.