Kom je in onze buitenschoolse opvang werken?

Bij de BSO zijn kinderen ‘vrij’ en is het belangrijk dat zij zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Mogen meedenken en meebeslissen over alles wat er binnen een bso groep gebeurd is belangrijk, zo ontwikkelt een kind zijn eigen identiteit en wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling naar een zelfverzekerde en zelfbewuste (jong)volwassene. Kinderopvang SKR ziet kinderen als jonge burgers van de maatschappij. Pedagogisch medewerkers laten kinderen meebeslissen bij het maken van de activiteitenprogramma’s, het kiezen van de thema’s, de aanschaf van spelmateriaal en de inrichting van de leefruimtes. Op deze manier worden kinderen gezien en gehoord en hebben zij een eigen inbreng binnen de leefgroep.

De BSO is de plaats waar gelachen en gespeeld kan worden. Een plek waar kinderen hun sociale vaardigheden verder kunnen ontwikkelen en waar ze vriendjes zijn en worden met andere kinderen. Er is een divers aanbod in o.a. beweging, creativiteit, drama en veel buitenspel. Dit aanbod wordt steeds verder uitgebreid. Dit doen we door pedagogisch medewerkers aan te trekken die vanuit verschillende richtingen zijn opgeleid en hun eigen expertise meebrengen.

Behalve vaste BSO medewerkers zijn wij ook op zoek naar medewerkers die kunnen bijdragen aan het verbreden van ons aanbod. Dit kan in combinatie met een vaste groep, waarin je naast je werkzaamheden op de groep zorg draagt voor het bredere aanbod binnen een cluster of zelfs de hele organisatie. Dit kan ook vanuit de rol als invalmedewerkers, waarin je tijdens de invaluren zorgt voor een extra aanbod. Dit kan bijvoorbeeld roulerend zijn binnen de clusters, maar ook op verschillende groepen binnen één cluster.

Herken jij jezelf in bovenstaande en heb jij een opleiding gevolgd waarmee je in de BSO kunt werken, zoals bijvoorbeeld GPW, CIOS (Sport en Bewegen), kunst, drama, dans, etc? Neem dan vrijblijvend contact op om je wensen en de mogelijkheden te bespreken.

Maak kennis met Saskia onze HR manager

Zij neemt contact met je op voor de eerste kennismaking. Bespreek met haar welke wensen je hebt en wat de mogelijkheden zijn. Ook kun je uiteraard al je vragen stellen.