Locaties in cluster Slikkerveer:

  • Kinderdagverblijf Calimero
  • Peuterspeelgroep De Stampertjes
  • Buitenschoolse opvang De Regenboog
Yvonne

Yvonne de Snoo – manager

Ik ben de clustermanager. Dit Cluster bestaat uit KDV Calimero, PSG de Stampertjes en BSO de Regenboog. Samen met het onderwijs werken we aan een intensieve samenwerking, bijvoorbeeld gezamenlijke thema’s, overleggen en studiedagen.