Locaties in cluster Rijsoord/Drievliet

  • Kinderdagverblijf De Klimop Rijsoord
  • Peuterspeelgroep De Speelboom
  • Buitenschoolse opvang Rijsoord
  • Buitenschoolse opvang De Bongerd

Ilona van Evelingen – manager

Ik zorg ervoor dat de randvoorwaarden voor een prettige werksfeer en groep in orde zijn, zodat de medewerkers met plezier naar hun werk komen. En zij zorgen er weer voor dat wij blije kinderen opvangen.